EK: Labor ootab noorte muusikaprodutsentide projekte 2016. aastaks

Lähenevad noorte produtsentide programmi EK:Labor esimese aasta otsustavad sündmused. 23.-26. novembril tulevad esiettekandele rühmituse Audiokinetica audiovisuaalne etendus “Mehhaaniline klaver” ning LAB Orkestri emotsioonikontsert “(V)iha ja armastus”. Žürii ning publikuhääled otsustavad auhinnad ning jätkamised, sh koostöös rahvusvahelise kunstide areeniga.

9. novembrist on avatud EK:Labori uus, 2016. aasta konkursivoor.
Eesti Kontsert (EK) otsib taas kuni 30aastaste muusikaprodutsentide rühmitusi, kes soovivad anda panuse uue põlvkonna kontserdiformaatide välja töötamisel.  Projekti-ideede esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2016.
Taotluste hulgast valib eri kunstivaldkondi esindav sõltumatu žürii taas kuni kolm korraldusmeeskonda, kellest igaüks valmistab koostöös mentorite ning EK-ga ette kõrge loomingulise kvaliteediga muusika- või multidistsiplinaarse produktsiooni, mille esiettekandeid EK kontserdikavas 2016. aasta oktoobris hindavad publik ja rahvusvaheline žürii.

Konkursile oodatakse tiime

–          kes näevad oma kutsumust uusi kuulajasihtrühmi kõnetavate, rahvusvahelisel tasemel muusikasündmuste ja muusikakesksete žanriüleste sündmuste korraldamises
–          kelle liikmete vanus jääb vahemikku 17-30 aastat (2016. kalendriaastal)
–          kel on valmisolek otsida projektile lisarahastust

Žürii hindab valikul

–          idee originaalsust ja julget loomingulist lähenemist
–          grupi seniseid saavutusi kultuurikorralduses ning nende professionaalset taset
–          idee rahvusvahelist potentsiaali
–          publikutunnetust ning valmisolekut töötada oma adressaadi leidmisel

Kandideerimiseks tuleb saata:
–          infot eelnevatest töödest
–          grupiliikmete CVd
–          teostamiseks pakutava produktsiooni ideekavandi: kunstilise sisu ning sihtgrupi lühikirjeldus, teostamise ajakava ja eelarve nägemus (EK poolse toetuse vajaduse piiriks kuni 5 000 eurot)
–           ideekavandi ingliskeelse kokkuvõtte
–          motivatsioonikirja
–          grupijuhi kontaktandmed (e-posti aadress, mobiilinumber)

Eesti Kontsert tagab konkursile valitutele
–          asjakohase nõustamise mentoritelt Eestist ja välismaalt
–          EK regulaarse tootmise tasemel marketingi ning korraldusliku toe
–          finants- ja juriidilise nõustamise ja toe (arved, lepingud)

–          projekti vajadusteks kokku lepitava finantstoetuse

EK:Labori programmist ja selle reeglitest täpsemalt vt siit

Motivatsioonikirja ning ülalnimetatud tutvustavaid materjale ootame hiljemalt 11. jaanuariks 2016 e-posti aadressile tiiu.valper@concert.ee

Lisainfo: 52 80736.

Kõigi taotlejatega võetakse e-kirja teel ühendust hiljemalt 25. jaanuariks 2016.