Vana muusika värskusest

Eksivad sügavalt need, kes arvavad, et varajane muusika kuulub arhiivikappidesse! Varajane muusika on elus, kaasahaarav ja sama inspireeriv kui hiline. Eriti siis, kui seda esitavad varajase muusika stuudio Cantores Vagantese muusikud. Seda tõestab näiteks tõik, et nende plaat “Muusika põhjalast” nimetati tänavu Eesti Muusikaauhindade aasta kammermuusika albumiks. Stuudio nimi pärineb keskajast, tähistades omaaegseid näitlejaid ja rändmuusikuid. Varajase muusika olemust avab üks vagantidest, barokkoboe ja plokkflöödi mängija Taavi-Mats Utt.

Mida soovitaksite esmakordsele varajase muusika kuulajale?

Meie päevil mahub varajase muusika mõiste taha geograafiliselt ja ajaliselt väga suur tükk, nii et ühtse retsepti andmine oleks lihtsustav. Parim stardipositsioon on uudishimu. Kaheksakümnendatel oli vastuolu akadeemilise esituse ja vanamuusikute vahel märkimisväärne. Kuigi tollane olelusvõitlus on taandumas, on soov olla eriline toonud kaasa näiteks selle, et Mona Lisa portree koopiatele on tihti lisatud sigar või iPhone. Esmapilgul võib see suunurgad ülespoole keerata, kuid sellegipoolest järjekord Louvre’is ei lühene. Muusikas on “originaal” pidevas muutumises ja muusikute vastutus suur. Iga kontsert on mõnele kuulajale esimene kokkupuude varajase muusikaga. Kui tuntud muusikud seda primitiivselt mängivad, valib publik järgmine kord midagi muud. Algaja ei arvusta esitust, vaid teeb kuuldust järelduse kogu varajase muusika kohta. Kahjuks on tekkinud turutõke, mis on loonud varajasest muusikast värvilistes sukkpükstes karglevate vanameeste kuvandi.

Kuidas meil on varajase muusikaga Eestis – kas noored tahavad seda õppida?

Noorte huvi on otseses seoses muusikakooli õpetajate töö ja kontserdisaalist saadud inspiratsiooniga. Igal aastal alustab mõni noor varajase muusika süvaõpinguid. Paradoksaalsel kombel on takistuseks võimaluste rohkus. On pille, millel on vastava ettevalmistusega õpetajaid, ja teisi, millel pole. Siit tuleneb ka teatav pillide vaheline ebaproportsioon. Kuna õpilased on laiali Otsakoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, pole õpe efektiivne. Varajase muusika õppimise aluseks on ansambel, aga kui igas koolis on vaid mõni õpilane, ei saa pilti kokku. Tarvis oleks koolide koostööd ja lisaks nõuetekohast pillipanka.

Kuidas Cantores Vagantes kokku tuli?

Arvan, et Cantores Vagantes tuli kokku ainuvõimalikul teel – armastusest muusika vastu.

Varajase muusika stuudio Cantores Vagantes esineb 1. oktoobril kell 11.10 Rakvere Gümnaasiumis, kell 13.30 Rakvere Lihakombinaadi töötajatele ja kell 16.00 Esimese jalaväebrigaadi Tapa linnaku sõjaväelastele.

Autor: Brigitta Davidjans
Foto: Eesti Interpreetide Liit
Plokkflöödid-väiksem