Ilmus uus regilaulukogumik

Valminud on regilaulukogumik, mida Tartu Jaani kirikus kasutatakse koguduse lauluraamatuna regilaulujumalateenistustel. Kogumik tuleb esitlusele autorite kohalolekul 31.oktoobril Tartu Jaani kirikus kell 18 toimuval regilaulumissal.

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse tellimusel ilmunud regilaulukogumiku olulisus kajastub mitmes kultuurilises ja kirikuelulises aspektis: koguduselaul on traditsioonina hääbumas ja EELK-s ei ole sellist toimkonda, kes pidevalt korjaks uusi koguduselaule ja teadvustaks koguduselaulu traditsioone, olemust ja käekäiku, tegeleks kiriku lauluvara uuendamise, esilhoidmise, jätkusuutlikkuse ja ka uue lauluraamatu ettevalmistamisega. Luterlikus kirikus on hääbunud katsed tegeleda üldse koguduselauluga ja selle senise koraaliidentiteedi säilimisega meie muusikaloo osana, isegi hällina koorilaulule ja laulupeole.

Ülikooli-Jaani kogudus on regilauliku näol andnud välja koguduselaulu jaoks unikaalse kogumiku mitmest aspektist:
1. Ilmus väheseid uusi laulukogumikke, mis on väljaantud koguduse jumalateenistusliku elu teenimiseks Eesti luterlikus kirikus alates aastast 1991, kui anti välja Kiriku Laulu-ja Palveraamat.

2. Uus kogumik toob jumalateenistuslauluna koraali kõrvale uue kirikliku, jumalateenistusliku laulmisviisi ja väljenduslaadi. Eestlaste oma laul leiab koguduselauluna jumalateenistuses koha lõpuks 21. sajandil!

Regilaulujumalateenistusi peetakse Tartu Jaani kirikus alates 2012. aastast. Regilaule ja vaimulikke värsse kogumiku autoriteks on Kanni Labi Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna teadur(laulusõnade valik ja seadmine), Janika Oras Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur(viiside valik ja noodigraafika) ning Elke Unt EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse muusikajuht (kogumiku koostaja ja idee autor).