Soomes läbiviidud uuring: kultuur ühendab rahvast

Soome Kultuurifondi tellitud küsitluse põhjal naudivad soome kinod, muuseumid ja teatrid külastajate tähelepanu. Uuringu kohaselt on kaks kolmandikku soomlastest kahe viimase aasta jooksul külastanud neid vähemalt korra. Ooperi- ja rahvamuusikasündmused leiab loetelu lõpust – pooled vastanuist pole kunagi sellistel kontsertidel viibinud. 41 % vastanutest ei ole kunagi viibinud klassikalise muusika kontserdil.

Kultuuriasutusi hinnatakse aga kõrgelt, 44% vastanutest leiab, et nende töö on inimeste heaolu saavutamiseks oluline.  Poolehoidu leiab ka kunsti toetamine – selge enamus vastanutest (68%) on seda meelt, et kunsti tuleb toetada maksudest ja et selle nautimine peab olema kättesaadav ka väiksema sissetulekuga inimestele.  Pooled vastanutest tõid kultuuri nautimise takistavaks teguriks kalli piletihinna. Teised peamised takistused olid pikad vahemaad ja sobiva kaaslase puudumine.

“Uuring näitab, et kultuur on see, mis rahvast konkreetselt ühendab, ” ütles Soome parlamendi liige Raija Vahasalo. “Tähtsaks asjaoluoks on see, et kultuur annab inimestele ühiseid kogemusi. On tore, et uuringus saavad kõik kultuurivaldkonnad inimestelt tunnustust. See motiveerib ja innustab tegijaid.”

Küsitlusele vastas veidi üle 8000 inimese sh erineva sissetulekuga ning nii aktiivsed kui passiivsed kultuuri tarbijad.

Autor: Jaani Länsiö, Rondo Classic

kulttuuri_su_matti_tirri