Arsise kellade kool tähistab 20. aastapäeva kontserdiga

Arsise kellade kool tähistab oma 20. aastapäeva kontserdiga 05. oktoobril kl 17.00 Mustpeade majas. Kui 1999. aastal kelladekool Tallinnas avati, alustati 72 õpilasega. Tänaseks on samasugune kool olemas ka Tartus ja õpilasi kahe kooli peale kokku ligi 300.

Arsise kellade kool, kus lapsed õpivad muusikat läbi käsikellade, on unikaalne ja ainus omataoline maailmas. Kuna kelladeansamblis on võimalik koosmängu alustada juba esimesest tunnist, on edusammud kiired tulema ja rõõm muusika tegemisest suur! Ansamblimäng õpetab üksteisega arvestamist, kuulamist ja ühiselt hingamist, mis omakorda loob tugeva ühtekuuluvustunde. Nii saab kelladekoolist, lisaks muusikalisele baasharidusele, kaasa toreda sõpruskonna kogu eluks!

Arsise kellade kool on oma 20 tegevusaasta jooksul huviharidust andnud ligi 1000-le lapsele, keda nüüdseks kohtab aktiivse muusika kuulajana kontserdisaalides või muusikutena lavalaudadel. Koolist on välja kasvanud mitmed noorte kontsertansamblid, kes esinemas käinud paljudes riikides üle maailma. Tänagi tegutseb nii Tallinnas kui Tartus mitu Arsise noorte koosseisu, kus täisikka jõudnud mängijad 7-aastaselt alustatud hobiga endiselt tegelevad.

Kooli asutaja, Arsise ansamblite dirigent ja kunstiline juht Aivar Mäe on öelnud: “Kelladekooli eesmärk pole kasvatada muusikalisi geeniuseid, vaid äratada huvi muusika vastu, et täiskasvanuna leitaks tee kontserdisaali ja osataks hinnata kuulatavat.”